Report Open Access

A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021

Magalhães, Joana; Valdiglesias, Vanessa


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Magalhães, Joana</dc:creator>
 <dc:creator>Valdiglesias, Vanessa</dc:creator>
 <dc:date>2022-02-01</dc:date>
 <dc:description>A pesar dos avances considerables en cuestións de igualdade de xénero desde a incorporación das mulleres á ciencia, as Reais Academias e organizacións científicas similares seguen mantendo unha infrarrepresentación feminina entre os seus membros. Estudar a brecha de xénero nas Reais Academias e en premios ou distincións que outorgan é fundamental para influír nas políticas científicas, establecer prioridades, crear conciencia e corrixir os desequilibrios de xénero. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), fundada en 1977, incorporou ás primeiras mulleres científicas en 2014. A día de hoxe a RAGC conta cunha representación de Académicas inferior ao 20%, a cal non se corresponde coa presenza de científicas nas universidades e centros de investigación de Galicia. As Medallas de Investigación, de nomeamento indirecto, presentan un 80% de homes galardoados, e outros premios científicos outorgados pola RAGC, como os Premios Ernesto Viéitez Cortizo ou os Premios de Transferencia, presentan porcentaxes que van desde o 53% até o 100% de homes galardoados. De forma análoga, no que respecta ao recoñecemento da divulgación e xornalismo científico, obsérvase unha representación masculina nos galardoados desde o 42% ao 83%. En ambos os casos, hai unha tendencia de aumento na brecha de xénero, tanto nas candidaturas presentadas como en premios concedidos, a medida que se avanza na carreira coa consecuente repercusión económica e social do premio. Niso poden influír factores como: a falta de diversidade na composición de comités de selección, que pode favorecer a prevalencia de rumbos, conscientes ou inconscientes, a linguaxe sexista ou a invisibilidad de científicas, por exemplo no nome dos premios, xa que apenas 3 levan o nome de científicas ou nas 14 edicións do Día da Ciencia, das cales apenas 2 dedicáronse a mulleres científicas. Este informe conclúe cunha serie de recomendacións que pretenden promover accións positivas co obxectivo de permitir un maior recoñecemento social das contribucións das mulleres científicas, fomentar unha imaxe máis inclusiva da RAGC e incentivar a presentación de mulleres candidatas nos distintos premios,  tanto de forma individual como pola comunidade científica ou institucións que representan.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5942243</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.5942243</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5942243</dc:identifier>
 <dc:language>glg</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.5942242</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>perspectiva de xénero</dc:subject>
 <dc:subject>real academia ciencias</dc:subject>
 <dc:title>A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/report</dc:type>
 <dc:type>publication-report</dc:type>
</oai_dc:dc>
208
105
views
downloads
All versions This version
Views 208208
Downloads 105105
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 187187
Unique downloads 9696

Share

Cite as