Report Open Access

A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021

Magalhães, Joana; Valdiglesias, Vanessa


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/8d918c0f-994c-41bb-910e-30d44dcf17a8/A%20presenza%20feminina%20na%20RAGC%20_AMITGal_gal.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:735915b6d8cc0de250cb087b22527824", 
   "bucket": "8d918c0f-994c-41bb-910e-30d44dcf17a8", 
   "key": "A presenza feminina na RAGC _AMITGal_gal.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 719402
  }
 ], 
 "owners": [
  98501
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.5942243", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 96.0, 
  "unique_views": 187.0, 
  "views": 208.0, 
  "version_views": 208.0, 
  "unique_downloads": 96.0, 
  "version_unique_views": 187.0, 
  "volume": 75537210.0, 
  "version_downloads": 105.0, 
  "downloads": 105.0, 
  "version_volume": 75537210.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5942243", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5942242", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/8d918c0f-994c-41bb-910e-30d44dcf17a8", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.5942242.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/5942243", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/5942243", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.5942243.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/5942243"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.5942242", 
 "created": "2022-02-08T20:50:56.678313+00:00", 
 "updated": "2022-02-09T01:49:33.977205+00:00", 
 "conceptrecid": "5942242", 
 "revision": 2, 
 "id": 5942243, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.5942243", 
  "description": "<p>A pesar dos avances considerables en cuesti&oacute;ns de igualdade de x&eacute;nero desde a incorporaci&oacute;n das mulleres &aacute; ciencia, as Reais Academias e organizaci&oacute;ns cient&iacute;ficas similares seguen mantendo unha infrarrepresentaci&oacute;n feminina entre os seus membros. Estudar a brecha de x&eacute;nero nas Reais Academias e en premios ou distinci&oacute;ns que outorgan &eacute; fundamental para influ&iacute;r nas pol&iacute;ticas cient&iacute;ficas, establecer prioridades, crear conciencia e corrixir os desequilibrios de x&eacute;nero. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), fundada en 1977, incorporou &aacute;s primeiras mulleres cient&iacute;ficas en 2014. A d&iacute;a de hoxe a RAGC conta cunha representaci&oacute;n de Acad&eacute;micas inferior ao 20%, a cal non se corresponde coa presenza de cient&iacute;ficas nas universidades e centros de investigaci&oacute;n de Galicia. As Medallas de Investigaci&oacute;n, de nomeamento indirecto, presentan un 80% de homes galardoados, e outros premios cient&iacute;ficos outorgados pola RAGC, como os Premios Ernesto Vi&eacute;itez Cortizo ou os Premios de Transferencia, presentan porcentaxes que van desde o 53% at&eacute; o 100% de homes galardoados. De forma an&aacute;loga, no que respecta ao reco&ntilde;ecemento da divulgaci&oacute;n e xornalismo cient&iacute;fico, obs&eacute;rvase unha representaci&oacute;n masculina nos galardoados desde o 42% ao 83%. En ambos os casos, hai unha tendencia de aumento na brecha de x&eacute;nero, tanto nas candidaturas presentadas como en premios concedidos, a medida que se avanza na carreira coa consecuente repercusi&oacute;n econ&oacute;mica e social do premio. Niso poden influ&iacute;r factores como: a falta de diversidade na composici&oacute;n de comit&eacute;s de selecci&oacute;n, que pode favorecer a prevalencia de rumbos, conscientes ou inconscientes, a linguaxe sexista ou a invisibilidad de cient&iacute;ficas, por exemplo no nome dos premios, xa que apenas 3 levan o nome de cient&iacute;ficas ou nas 14 edici&oacute;ns do D&iacute;a da Ciencia, das cales apenas 2 dedic&aacute;ronse a mulleres cient&iacute;ficas. Este informe concl&uacute;e cunha serie de recomendaci&oacute;ns que pretenden promover acci&oacute;ns positivas co obxectivo de permitir un maior reco&ntilde;ecemento social das contribuci&oacute;ns das mulleres cient&iacute;ficas, fomentar unha imaxe m&aacute;is inclusiva da RAGC e incentivar a presentaci&oacute;n de mulleres candidatas nos distintos premios,&nbsp;&nbsp;&nbsp;tanto de forma individual como pola comunidade cient&iacute;fica ou instituci&oacute;ns que representan.</p>", 
  "language": "glg", 
  "title": "A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "5942242"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "5942243"
     }
    }
   ]
  }, 
  "keywords": [
   "perspectiva de x\u00e9nero", 
   "real academia ciencias"
  ], 
  "publication_date": "2022-02-01", 
  "creators": [
   {
    "name": "Magalh\u00e3es, Joana"
   }, 
   {
    "name": "Valdiglesias, Vanessa"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "report", 
   "type": "publication", 
   "title": "Report"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.5942242", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
208
105
views
downloads
All versions This version
Views 208208
Downloads 105105
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 187187
Unique downloads 9696

Share

Cite as