Book section Open Access

Prehistorische bewoning in Brugge: vroege-midden Bronstijd

Verhaeghe, F.; Hillewaert, Bieke

Tijdens opgravingen uitgevoerd door de Dienst Stadsarcheologie van Brugge werd tussen de Oude Gentweg en de Katelijnestraat prehistorisch materiaal in situ aangetrojjen. Op het pleistoceen zand werden twee lagen aangesneden waarin een betrekkelijk grote hoeveelheid scherven werd gerekupereerd. Het betreft goed gebakken handgemaakt aardewerk, verschraald met schervengruis en kwarts. Enkele rand en en bodemfragmenten wijzen op trechter- tot cylindervormige halzen en bodems met Iicht afgezette voet. Hoewel duidelijke vergelijkingen ontbreken blijkt een datering in de vroege en de midden
bronstijd aanneembaar.

Files (1.4 MB)
Name Size
WA02_Bourgeois_J._Prehistorische_bewoning_in_Brugge_vroege-midden_Bronstijd_55-58.pdf md5:2daa7ce71e834cf2dceb19595ca4d055 1.4 MB Download

Share

Cite as