Book section Open Access

Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem

Rogge, Marc; De Cock, Suzanne


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.58686</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Rogge, Marc</creatorName>
   <givenName>Marc</givenName>
   <familyName>Rogge</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>De Cock, Suzanne</creatorName>
   <givenName>Suzanne</givenName>
   <familyName>De Cock</familyName>
   <affiliation>V.O.B.o.W.</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>1986</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>archaeology, roman, Kerkhove</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">1986-01-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/58686</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/wa</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Tijdens het voorjaar 1985 werd te Kerkhove-Avelgem bij de prospectie van een bouwwerf, gelegen ten S van de Oudenaardsesteenweg op het kadastraal perceel sectie B 195a, in de profielwand van een kelder, een donkergrijze houtskoollens vastgesteld (fig. 1,1 en fig. 2). Uit het V.O.B.o.W.onderzoek, dat op 25 maart 1985 werd ondernomen, bleek dat het om een brandrestengraf ging.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
41
38
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 3838
Data volume 34.9 MB34.9 MB
Unique views 3939
Unique downloads 3737

Share

Cite as