Book section Open Access

Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem

Rogge, Marc; De Cock, Suzanne


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.58686">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.58686</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.58686"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Rogge, Marc</foaf:name>
    <foaf:givenName>Marc</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Rogge</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>De Cock, Suzanne</foaf:name>
    <foaf:givenName>Suzanne</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>De Cock</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>V.O.B.o.W.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Een brandrestengraf te Kerkhove - Avelgem</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">1986</dct:issued>
  <dcat:keyword>archaeology, roman, Kerkhove</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">1986-01-01</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/58686"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/58686</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/wa"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Tijdens het voorjaar 1985 werd te Kerkhove-Avelgem bij de prospectie van een bouwwerf, gelegen ten S van de Oudenaardsesteenweg op het kadastraal perceel sectie B 195a, in de profielwand van een kelder, een donkergrijze houtskoollens vastgesteld (fig. 1,1 en fig. 2). Uit het V.O.B.o.W.onderzoek, dat op 25 maart 1985 werd ondernomen, bleek dat het om een brandrestengraf ging.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.58686"/>
    <dcat:byteSize>917376</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/58686/files/WA02_Rogge_M._en_S._De_Cock_Een_brandrestengraf_te_Kerkhove_-_Avelgem_41-43.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
41
38
views
downloads
All versions This version
Views 4141
Downloads 3838
Data volume 34.9 MB34.9 MB
Unique views 3939
Unique downloads 3737

Share

Cite as