Book section Open Access

De Romeinse kustverdediging van Maritiem Vlaanderen, werkhypothesen voor een systematische prospectie

Cools, E

Het historisch probleem rond de Romeinse kustverdediging in NW-Gallie en SE-Engeland om vat twee essentiële aspecten: enerzijds het opzoeken van de redenen die geleid hebben tot de oprichting, de evolutie en het verlaten ervan, en anderzijds het bestuderen van de aangewende methodes en de ingezette middelen. Het onderwerp wordt al sedert ettelijke decennia - in Engeland zelfs sedert meer dan een eeuw - bestudeerd en blijft steeds nieuwe generaties historici en archeologen fascineren. ...

7
0
views
downloads
All versions This version
Views 77
Downloads 00
Data volume 0 Bytes0 Bytes
Unique views 77
Unique downloads 00

Share

Cite as