Book section Open Access

De Romeinse kustverdediging van Maritiem Vlaanderen, werkhypothesen voor een systematische prospectie

Cools, E

Het historisch probleem rond de Romeinse kustverdediging in NW-Gallie en SE-Engeland om vat twee essentiële aspecten: enerzijds het opzoeken van de redenen die geleid hebben tot de oprichting, de evolutie en het verlaten ervan, en anderzijds het bestuderen van de aangewende methodes en de ingezette middelen. Het onderwerp wordt al sedert ettelijke decennia - in Engeland zelfs sedert meer dan een eeuw - bestudeerd en blijft steeds nieuwe generaties historici en archeologen fascineren. ...

48
107
views
downloads
All versions This version
Views 4848
Downloads 107107
Data volume 402.8 MB402.8 MB
Unique views 4848
Unique downloads 101101

Share

Cite as