Book Open Access

DH Goes Viral

Barker, Elton; Benardou, Agiatis; Di Giorgio, Sara; Dritsou, Vicky; Dombrowski, Quinn; Felicetti, Achille; Gardikas, Katerina; Garnett, Vicky; Ilvanidou, Maria; Irollo, Alba; Le Floch, Justine; Meghini, Carlo; Mikros, George; Papaki, Eliza; Richardson, Lorna; Schreibman, Susan; Terras, Melissa; Tsakonas, Giannis


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}
793
383
views
downloads
All versions This version
Views 793431
Downloads 383191
Data volume 6.2 GB3.1 GB
Unique views 659361
Unique downloads 323167

Share

Cite as