Other Open Access

Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev

Gábor Kismihók; Brian Cahill; Stéphanie Gauttier; Janet Metcalfe; Stefan T. Mol; Darragh McCashin; Jana Lasser; Murat Güneş; Mathias Schroijen; Martin Grund; Katia Levecque; Susan Guthrie; Katarzyna Wac; Jesper Dahlgaard; Mohamad Nadim Adi; Christina Kling


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:contributor>Mateja Erce</dc:contributor>
 <dc:creator>Gábor Kismihók</dc:creator>
 <dc:creator>Brian Cahill</dc:creator>
 <dc:creator>Stéphanie Gauttier</dc:creator>
 <dc:creator>Janet Metcalfe</dc:creator>
 <dc:creator>Stefan T. Mol</dc:creator>
 <dc:creator>Darragh McCashin</dc:creator>
 <dc:creator>Jana Lasser</dc:creator>
 <dc:creator>Murat Güneş</dc:creator>
 <dc:creator>Mathias Schroijen</dc:creator>
 <dc:creator>Martin Grund</dc:creator>
 <dc:creator>Katia Levecque</dc:creator>
 <dc:creator>Susan Guthrie</dc:creator>
 <dc:creator>Katarzyna Wac</dc:creator>
 <dc:creator>Jesper Dahlgaard</dc:creator>
 <dc:creator>Mohamad Nadim Adi</dc:creator>
 <dc:creator>Christina Kling</dc:creator>
 <dc:date>2022-01-03</dc:date>
 <dc:description>Akcija ReMO COST je mreža zainteresiranih strani z vseh ravni raziskovalne skupnosti, ki je pripravila Program o duševnem zdravju in dobrem počutju raziskovalcev, ki poziva k oceni, kako bi lahko z ukrepi in pobudami na ravni politike, institucij, skupnosti in posameznikov najbolje okrepili in ohranili duševno zdravje in dobro počutje raziskovalcev.

 

Ta program poziva vse zainteresirane strani v raziskovalnem ekosistemu, da se vključijo v razvoj politik, ki spremljajo, izboljšujejo in ohranjajo dobro počutje in duševno zdravje v raziskovalnem okolju, določajo obsežnejše kazalnike uspeha in kakovosti, podpirajo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, vključenost in družinam prijazne trajnostne raziskovalne kariere.

V slovenščino prevedla: Mateja Erce - InnoRenew CoE, Izola, Slovenija</dc:description>
 <dc:description>This work was performed within the framework of COST Action CA19117 - "Researcher Mental Health"

The English Language Version of the Manifesto can be found at: https://doi.org/10.5281/zenodo.5559805</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5814952</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.5814952</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5814952</dc:identifier>
 <dc:language>slv</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.5814951</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/remo</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>publication-other</dc:type>
</oai_dc:dc>
149
99
views
downloads
All versions This version
Views 149149
Downloads 9999
Data volume 22.7 MB22.7 MB
Unique views 132132
Unique downloads 9292

Share

Cite as