Other Open Access

Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev

Gábor Kismihók; Brian Cahill; Stéphanie Gauttier; Janet Metcalfe; Stefan T. Mol; Darragh McCashin; Jana Lasser; Murat Güneş; Mathias Schroijen; Martin Grund; Katia Levecque; Susan Guthrie; Katarzyna Wac; Jesper Dahlgaard; Mohamad Nadim Adi; Christina Kling


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "slv", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Slovenian"
 }, 
 "description": "<p>Akcija ReMO COST je mre\u017ea zainteresiranih strani z vseh ravni raziskovalne skupnosti, ki je pripravila Program o du&scaron;evnem zdravju in dobrem po\u010dutju raziskovalcev, ki poziva k oceni, kako bi lahko z ukrepi in pobudami na&nbsp;ravni politike, institucij, skupnosti in posameznikov najbolje okrepili in ohranili du&scaron;evno zdravje in dobro po\u010dutje raziskovalcev.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Ta program poziva vse zainteresirane strani v raziskovalnem ekosistemu, da se vklju\u010dijo v razvoj politik, ki spremljajo, izbolj&scaron;ujejo in ohranjajo dobro po\u010dutje in du&scaron;evno zdravje v raziskovalnem okolju, dolo\u010dajo obse\u017enej&scaron;e kazalnike uspeha in kakovosti, podpirajo ravnovesje med delom in zasebnim \u017eivljenjem, vklju\u010denost in dru\u017einam prijazne trajnostne raziskovalne kariere.</p>\n\n<p>V sloven&scaron;\u010dino prevedla: <strong>Mateja Erce</strong> - InnoRenew CoE, Izola, Slovenija</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "TIB - Leibniz Information Centre for Science and Technology", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-3758-5455", 
   "@type": "Person", 
   "name": "G\u00e1bor Kismih\u00f3k"
  }, 
  {
   "affiliation": "TIB - Leibniz Information Centre for Science and Technology", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7325-5114", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Brian Cahill"
  }, 
  {
   "affiliation": "Grenoble \u00c9cole de Management", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-3285-9189", 
   "@type": "Person", 
   "name": "St\u00e9phanie Gauttier"
  }, 
  {
   "affiliation": "Vitae", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Janet Metcalfe"
  }, 
  {
   "affiliation": "University of Amsterdam", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9375-3516", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Stefan T. Mol"
  }, 
  {
   "affiliation": "Dublin City University", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2686-2111", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Darragh McCashin"
  }, 
  {
   "affiliation": "Graz University of Technology", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-4274-4580", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Jana Lasser"
  }, 
  {
   "affiliation": "Erzincan Binali Yildirim University", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-3571-9010", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Murat G\u00fcne\u015f"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universit\u00e9 Libre de Bruxelles", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Mathias Schroijen"
  }, 
  {
   "affiliation": "Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-1487-8506", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Martin Grund"
  }, 
  {
   "affiliation": "Ghent University", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-4635-6689", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Katia Levecque"
  }, 
  {
   "affiliation": "RAND Europe", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-5599-5744", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Susan Guthrie"
  }, 
  {
   "affiliation": "University of Geneva", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8060-399X", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Katarzyna Wac"
  }, 
  {
   "affiliation": "Aarhus University, Via University College", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-1798-6799", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Jesper Dahlgaard"
  }, 
  {
   "affiliation": "Bilkent University", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-6763-5922", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Mohamad Nadim Adi"
  }, 
  {
   "affiliation": "Weill Cornell Medicine", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Christina Kling"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/5814952", 
 "datePublished": "2022-01-03", 
 "contributor": [
  {
   "affiliation": "InnoRenew CoE", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8672-9473", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Mateja Erce"
  }
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5814952", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5814952", 
 "@type": "CreativeWork", 
 "name": "Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program du\u0161evnega zdravja in dobrega po\u010dutja raziskovalcev"
}
149
99
views
downloads
All versions This version
Views 149149
Downloads 9999
Data volume 22.7 MB22.7 MB
Unique views 132132
Unique downloads 9292

Share

Cite as