Other Open Access

Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program duševnega zdravja in dobrega počutja raziskovalcev

Gábor Kismihók; Brian Cahill; Stéphanie Gauttier; Janet Metcalfe; Stefan T. Mol; Darragh McCashin; Jana Lasser; Murat Güneş; Mathias Schroijen; Martin Grund; Katia Levecque; Susan Guthrie; Katarzyna Wac; Jesper Dahlgaard; Mohamad Nadim Adi; Christina Kling


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5814952", 
 "language": "slv", 
 "title": "Slovenian Translation of Researcher Mental Health and Well-being Manifesto - Program du\u0161evnega zdravja in dobrega po\u010dutja raziskovalcev", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    1, 
    3
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Akcija ReMO COST je mre\u017ea zainteresiranih strani z vseh ravni raziskovalne skupnosti, ki je pripravila Program o du&scaron;evnem zdravju in dobrem po\u010dutju raziskovalcev, ki poziva k oceni, kako bi lahko z ukrepi in pobudami na&nbsp;ravni politike, institucij, skupnosti in posameznikov najbolje okrepili in ohranili du&scaron;evno zdravje in dobro po\u010dutje raziskovalcev.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Ta program poziva vse zainteresirane strani v raziskovalnem ekosistemu, da se vklju\u010dijo v razvoj politik, ki spremljajo, izbolj&scaron;ujejo in ohranjajo dobro po\u010dutje in du&scaron;evno zdravje v raziskovalnem okolju, dolo\u010dajo obse\u017enej&scaron;e kazalnike uspeha in kakovosti, podpirajo ravnovesje med delom in zasebnim \u017eivljenjem, vklju\u010denost in dru\u017einam prijazne trajnostne raziskovalne kariere.</p>\n\n<p>V sloven&scaron;\u010dino prevedla: <strong>Mateja Erce</strong> - InnoRenew CoE, Izola, Slovenija</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "G\u00e1bor Kismih\u00f3k"
  }, 
  {
   "family": "Brian Cahill"
  }, 
  {
   "family": "St\u00e9phanie Gauttier"
  }, 
  {
   "family": "Janet Metcalfe"
  }, 
  {
   "family": "Stefan T. Mol"
  }, 
  {
   "family": "Darragh McCashin"
  }, 
  {
   "family": "Jana Lasser"
  }, 
  {
   "family": "Murat G\u00fcne\u015f"
  }, 
  {
   "family": "Mathias Schroijen"
  }, 
  {
   "family": "Martin Grund"
  }, 
  {
   "family": "Katia Levecque"
  }, 
  {
   "family": "Susan Guthrie"
  }, 
  {
   "family": "Katarzyna Wac"
  }, 
  {
   "family": "Jesper Dahlgaard"
  }, 
  {
   "family": "Mohamad Nadim Adi"
  }, 
  {
   "family": "Christina Kling"
  }
 ], 
 "note": "This work was performed within the framework of COST Action CA19117 - \"Researcher Mental Health\"\n\nThe English Language Version of the Manifesto can be found at: https://doi.org/10.5281/zenodo.5559805", 
 "type": "article", 
 "id": "5814952"
}
149
99
views
downloads
All versions This version
Views 149149
Downloads 9999
Data volume 22.7 MB22.7 MB
Unique views 132132
Unique downloads 9292

Share

Cite as