Journal article Open Access

Investigation of the Annual and Periodic Distribution of Malaria Cases ‎in ‎Mogadishu, Somalia: A Retrospective Analysis of Four-Year Data

Muse Osman, Marian; Abdullahi Ali, Mukhtaar; Bashir, Ahmed Muhammad; Nur Adan, Faduma; Sümbül, Hilmi Erdem; Sherani, Muhammad Hassan; Sağlık, Mustafa Kemal Emirhan; Şahiner, Fatih


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Muse Osman, Marian</dc:creator>
 <dc:creator>Abdullahi Ali, Mukhtaar</dc:creator>
 <dc:creator>Bashir, Ahmed Muhammad</dc:creator>
 <dc:creator>Nur Adan, Faduma</dc:creator>
 <dc:creator>Sümbül, Hilmi Erdem</dc:creator>
 <dc:creator>Sherani, Muhammad Hassan</dc:creator>
 <dc:creator>Sağlık, Mustafa Kemal Emirhan</dc:creator>
 <dc:creator>Şahiner, Fatih</dc:creator>
 <dc:date>2021-12-08</dc:date>
 <dc:description>Abstract

Malaria transmitted mainly by mosquito vectors (female Anopheles species) is one of the leading causes of death from infectious diseases in the world. In the fight against malaria, some countries have achieved elimination success with national health policies. However, the efforts of national organizations in the fight against malaria are insufficient in low-income countries and the support of international organizations is needed as a part of the global malaria struggle. Somalia is an easternmost‎ African country, located in the neighboring region which has the highest rates of malaria ‎cases and malaria-related deaths globally, is at risk of malaria epidemics due to its fragile infrastructure‎. This study was carried out in a tertiary care hospital in Mogadishu and involved the retrospective analysis of 54,748 test results of malaria from 2015 to 2019. The rate of malaria cases tended to decrease over the years, being determined as 4.95%, 0.39%, 0.15%, ‎‎0.13%, and 0.1% for 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019, respectively. ‎A total of 152 malaria cases were detected, and the incidence of infection was found to be significantly higher in men (0.41%; 107/26,231) than in women (0.16%; 45/28.517) (p&lt;0.0001). ‎Standard microscopy and the CareStart Malaria Pf/PAN (HRP2/pLDH) Ag Combo RDT test, which meets the criteria set for rapid diagnostic tests recommended by the World Health Organization, were used for the diagnosis of malaria infections, and the parasite species was identified as Plasmodium falciparum in 36.4% (55/151) of the cases. We also observed that malaria cases occurred every month of the year, but there was a remarkable increase in the number of cases for the period between October 2015 and January 2016.‎ In conclusion, our study data show that malaria cases tend to decrease in Somalia as a result of the effective struggles of the national and international health institutions.‎ However, the support of international organizations remains important in achieving the goal of malaria elimination and sustainable struggle with the undesirable effects of the disease‎ in Somalia.

Özet

Başlıca sivrisinek vektörler (dişi Anofel türleri) aracılığı ile bulaşan sıtma günümüzde dünya genelinde ölüme en sık neden olan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Sıtma ile mücadelede bazı ülkeler ulusal sağlık politikaları ile eliminasyon başarısına ulaşmıştır. Bununla beraber kısıtlı kaynaklara sahip ülkelerde ulusal kuruluşların çabaları sıtma ile mücadelede yetersiz kalmakta ve küresel mücadelenin bir parçası olarak uluslararası kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Afrika’nın en doğusundaki bir ülke olan Somali sıtma olgularının ve sıtma ilişkli ölümlerin dünya genelinde en yüksek oranlarda görüldüğü bölgenin komşuluğunda yer alan ve kırılgan altyapısı nedeni ile sıtma salgını için risk altında olan bir ülke konumundadır. Mogadişu’da yerleşik bir üçüncü basamak hastanesinde yürütülen bu çalışmada 2015-2019 yıllarına ait 54.748 sıtma testinin sonucu retrospektif olarak incelendi ve 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları için sırasıyla %4.95, %0.39, %0.15, %0.13 ve %0.1 olmak üzere vaka sayılarının yıllar içerisinde azalma eğiliminde olduğu saptandı. Toplam 152 sıtma olgusunun saptandığı çalışmada erkeklerde enfeksiyon görülme sıklığı kadınlara göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu, erkeklerde %0.41 (107/26,231) ve kadınlarda %0.16 (45/28,517) (p&lt;0.0001). Sıtma enfeksiyonu tanısının standart mikroskopi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün hızlı tanı testleri için koyduğu kriterleri karşılayan CareStart Malaria Pf/PAN (HRP2/pLDH) Ag Combo RDT testi ile gerçekleştirildiği çalışmada olguların %36.4’ünde (55/151) parazit türü Plasmodium falciparum olarak tanımlandı. Sıtma olgularının yılın her ayında ortaya çıktığını gözlemlediğimiz çalışmada, 2015 Ekim ve 2016 ‎Ocak ayları arasını kapsayan bir dönemde olgu sayılarında dikkat çeken bir yükselme belirlendi.‎ Sonuç olarak çalışma verilerimiz sıtma olgularının ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşların etkin mücadeleleri ile Somali’de azalma eğilimde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, Somali'de sıtma eliminasyonu hedefine ulaşmada ve hastalığın olumsuz etkileri ile sürdürülebilir mücadelede uluslararası kuruluşların sağladığı desteğin kritik öneme sahip olduğu görülmektedir.</dc:description>
 <dc:description>Mogadişu Somali'de Malarya Olgularının Yıllık ve Dönemsel ‎Dağılımının ‎‎İncelenmesi: Dört Yıllık Verilerin Retrospektif Analizi</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5773238</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.54584/lms.2022.9</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5773238</dc:identifier>
 <dc:language>eng</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Life and Medical Sciences 1(2) 47-54</dc:source>
 <dc:subject>Malaria</dc:subject>
 <dc:subject>Rapid diagnostic tests</dc:subject>
 <dc:subject>Elimination</dc:subject>
 <dc:subject>Plasmodium falciparum</dc:subject>
 <dc:subject>Sıtma</dc:subject>
 <dc:subject>Hızlı tanı testi</dc:subject>
 <dc:subject>Eliminasyon</dc:subject>
 <dc:title>Investigation of the Annual and Periodic Distribution of Malaria Cases ‎in ‎Mogadishu, Somalia: A Retrospective Analysis of Four-Year Data</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
38
41
views
downloads
Views 38
Downloads 41
Data volume 22.0 MB
Unique views 33
Unique downloads 40

Share

Cite as