Book section Open Access

Основни клинични симптоми при рак на млечната жлеза

Иван Инков; Георги Байчев; Георги Кесов

При заболяванията на млечната жлеза основните клинични симптоми, насочващи пациентката към лекаря или установяващи се по време на преглед са:

  • опипваща се туморна формация
  • болки в гърдата (масталгия)
  • секреция от мамилата
  • кожни промени в областта на зърното и ареолата

Други по-редки симптоми са увеличаване размерите на жлезата, зачервяване на кожата в определен квадрант или квадранти, поява на болки в областта на гръбначния стълб.

Симптомите на РМЖ се установяват от повечето от болните. Същевременно поради различни социално-икономически и психологически фактори, както и поради липса на информация, немалка част от пациентките достигат късно до онколог.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Files (636.9 kB)
Name Size
clinical signs and symptoms of the breast.pdf
md5:13a4b16bf90545ad1935071231488461
636.9 kB Download
30
22
views
downloads
All versions This version
Views 3030
Downloads 2222
Data volume 14.0 MB14.0 MB
Unique views 2424
Unique downloads 1717

Share

Cite as