Dataset Open Access

Dataset: Environmental Impact on the Long-Term Connectivity and Link Quality of an Outdoor LoRa Network

Pei Tian; Fengxu Yang; Xiaoyuan Ma; Carlo Alberto Boano; Xin Tian; Ye Liu; Jianming Wei


BibTeX Export

@dataset{pei_tian_2021_5594944,
 author    = {Pei Tian and
         Fengxu Yang and
         Xiaoyuan Ma and
         Carlo Alberto Boano and
         Xin Tian and
         Ye Liu and
         Jianming Wei},
 title    = {{Dataset: Environmental Impact on the Long-Term 
          Connectivity and Link Quality of an Outdoor LoRa
          Network}},
 month    = sep,
 year     = 2021,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {v2.0.1},
 doi     = {10.5281/zenodo.5594944},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.5594944}
}
539
677
views
downloads
All versions This version
Views 53989
Downloads 67778
Data volume 191.2 GB33.5 GB
Unique views 24871
Unique downloads 25245

Share

Cite as