Report Open Access

Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto

Ana B. Martínez-Piñeiro


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Ana B. Martínez-Piñeiro</dc:creator>
 <dc:date>2021-10-25</dc:date>
 <dc:description>Co gallo da Semana do Acceso Aberto 2021 a Área de Servizos Bibliométricos da Universidade de Vigo elaborou un estudo sobre a evolución das publicacións da universidade en acceso aberto nos últimos dez anos.

Ofrecemos neste boletín un resumo dese estudo, no que ofrecemos datos de número e porcentaxe de publicacións en aberto, os ámbitos temáticos nos que a porcentaxe é maior e as revistas nas que máis artigos publicaron en aberto os membros da Universidade de Vigo. Incluímos gráficas de evolución das publicacións, editoriais e impacto.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5582993</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.5582993</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5582993</dc:identifier>
 <dc:language>glg</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.5582992</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Impacto: Boletín de Información Bibliométrica da Universidade de Vigo 11</dc:source>
 <dc:subject>Universidade de Vigo</dc:subject>
 <dc:subject>Bibliometría</dc:subject>
 <dc:subject>Acceso aberto</dc:subject>
 <dc:subject>Bibliometrics</dc:subject>
 <dc:subject>Open Access</dc:subject>
 <dc:title>Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/report</dc:type>
 <dc:type>publication-report</dc:type>
</oai_dc:dc>
157
95
views
downloads
All versions This version
Views 157157
Downloads 9595
Data volume 10.1 MB10.1 MB
Unique views 133133
Unique downloads 8383

Share

Cite as