Report Open Access

Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto

Ana B. Martínez-Piñeiro


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5582993</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Ana B. Martínez-Piñeiro</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-3596-8869</nameIdentifier>
   <affiliation>Universidade de Vigo</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Universidade de Vigo</subject>
  <subject>Bibliometría</subject>
  <subject>Acceso aberto</subject>
  <subject>Bibliometrics</subject>
  <subject>Open Access</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-10-25</date>
 </dates>
 <language>gl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5582993</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5582992</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Co gallo da Semana do Acceso Aberto 2021 a&amp;nbsp;&amp;Aacute;rea de Servizos Bibliom&amp;eacute;tricos da Universidade de Vigo elaborou un estudo sobre a evoluci&amp;oacute;n das publicaci&amp;oacute;ns da universidade en acceso aberto nos &amp;uacute;ltimos dez anos.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ofrecemos neste bolet&amp;iacute;n un resumo dese estudo, no que ofrecemos&amp;nbsp;datos de n&amp;uacute;mero e porcentaxe de publicaci&amp;oacute;ns en aberto, os &amp;aacute;mbitos tem&amp;aacute;ticos nos que a porcentaxe &amp;eacute; maior e&amp;nbsp;as revistas nas que m&amp;aacute;is artigos publicaron en aberto os membros da Universidade de Vigo. Inclu&amp;iacute;mos gr&amp;aacute;ficas de evoluci&amp;oacute;n das publicaci&amp;oacute;ns, editoriais e impacto.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
156
94
views
downloads
All versions This version
Views 156156
Downloads 9494
Data volume 10.0 MB10.0 MB
Unique views 132132
Unique downloads 8282

Share

Cite as