Report Open Access

Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto

Ana B. Martínez-Piñeiro


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5582993">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5582993</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5582993"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-3596-8869">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-3596-8869</dct:identifier>
    <foaf:name>Ana B. Martínez-Piñeiro</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universidade de Vigo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>Universidade de Vigo</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Bibliometría</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Acceso aberto</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Bibliometrics</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Open Access</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-10-25</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5582993"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5582993</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5582992"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Co gallo da Semana do Acceso Aberto 2021 a&amp;nbsp;&amp;Aacute;rea de Servizos Bibliom&amp;eacute;tricos da Universidade de Vigo elaborou un estudo sobre a evoluci&amp;oacute;n das publicaci&amp;oacute;ns da universidade en acceso aberto nos &amp;uacute;ltimos dez anos.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ofrecemos neste bolet&amp;iacute;n un resumo dese estudo, no que ofrecemos&amp;nbsp;datos de n&amp;uacute;mero e porcentaxe de publicaci&amp;oacute;ns en aberto, os &amp;aacute;mbitos tem&amp;aacute;ticos nos que a porcentaxe &amp;eacute; maior e&amp;nbsp;as revistas nas que m&amp;aacute;is artigos publicaron en aberto os membros da Universidade de Vigo. Inclu&amp;iacute;mos gr&amp;aacute;ficas de evoluci&amp;oacute;n das publicaci&amp;oacute;ns, editoriais e impacto.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5582993"/>
    <dcat:byteSize>106108</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5582993/files/Boletin_impacto_11_outubro2021.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
157
95
views
downloads
All versions This version
Views 157157
Downloads 9595
Data volume 10.1 MB10.1 MB
Unique views 133133
Unique downloads 8383

Share

Cite as