Report Open Access

Impacto 11: As publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto

Ana B. Martínez-Piñeiro


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5582993", 
 "container_title": "Impacto: Bolet\u00edn de Informaci\u00f3n Bibliom\u00e9trica da Universidade de Vigo", 
 "language": "glg", 
 "title": "Impacto 11: As publicaci\u00f3ns da Universidade de Vigo en acceso aberto", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    10, 
    25
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Co gallo da Semana do Acceso Aberto 2021 a&nbsp;&Aacute;rea de Servizos Bibliom&eacute;tricos da Universidade de Vigo elaborou un estudo sobre a evoluci&oacute;n das publicaci&oacute;ns da universidade en acceso aberto nos &uacute;ltimos dez anos.</p>\n\n<p>Ofrecemos neste bolet&iacute;n un resumo dese estudo, no que ofrecemos&nbsp;datos de n&uacute;mero e porcentaxe de publicaci&oacute;ns en aberto, os &aacute;mbitos tem&aacute;ticos nos que a porcentaxe &eacute; maior e&nbsp;as revistas nas que m&aacute;is artigos publicaron en aberto os membros da Universidade de Vigo. Inclu&iacute;mos gr&aacute;ficas de evoluci&oacute;n das publicaci&oacute;ns, editoriais e impacto.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Ana B. Mart\u00ednez-Pi\u00f1eiro"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "issue": "11", 
 "id": "5582993"
}
157
95
views
downloads
All versions This version
Views 157157
Downloads 9595
Data volume 10.1 MB10.1 MB
Unique views 133133
Unique downloads 8383

Share

Cite as