Book section Open Access

Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka

Klimczuk, Andrzej

Artykuł zawiera przegląd wybranych powiązań pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące przygotowania i mobilizowania sieci podmiotów polityki publicznej do wspólnych działań w warunkach niepewności. W dalszej części omówiono zagadnienie gotowości na ryzyko wystąpienia pandemii i jej zwalczania. Następnie przedstawiono wybrane możliwe efekty społeczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały rekomendacje dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunków badań. // The article presents an overview of selected connections of the COVID-19 pandemic with risk theories. The study first explores the basic concepts of preparing and mobilizing networks of public policy actors to act together under conditions of uncertainty. The following section discusses the pandemic risk preparedness and fighting. Then, selected possible social, economic and political effects of the COVID-19 pandemic are discussed. In summary, recommendations regarding the public management in the further stages of the pandemic development and in the post-pandemic period were indicated, as well as proposals for further research directions.
Files (350.5 kB)
Name Size
pandemia-covid-19-z-perspektywy-teorii-ryzyka.pdf
md5:01fdbdbca1d5ef3b27e0433dcda60129
350.5 kB Download
44
17
views
downloads
All versions This version
Views 4444
Downloads 1717
Data volume 6.0 MB6.0 MB
Unique views 3939
Unique downloads 1616

Share

Cite as