Journal article Open Access

Alternativna raba travinja - paša prašičev

Tomažin, Urška; Batorek Lukač, Nina; Škrlep, Martin; Prevolnik Povše, Maja; Čandek-Potokar, Marjeta


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Tomažin, Urška</dc:creator>
 <dc:creator>Batorek Lukač, Nina</dc:creator>
 <dc:creator>Škrlep, Martin</dc:creator>
 <dc:creator>Prevolnik Povše, Maja</dc:creator>
 <dc:creator>Čandek-Potokar, Marjeta</dc:creator>
 <dc:date>2016-05-03</dc:date>
 <dc:description>Paša prašičev je sistem reje, ki je v ne- katerih evropskih, predvsem sredozemskih državah zelo razširjen. V slovenskih razmerah se s temi velikimi sistemi sicer težko primerjamo, kljub temu pa lahko paša prašičev tudi v Slovenji pripomore k pestrosti prašičereje in po- nudi nabor izdelkov, ki so sprejemljivi tudi za najzahtevnejše potrošnike. Ker so prednosti paše oziroma zunanje reje prašičev, seveda v urejenih razmerah, vezane predvsem na izboljšanje dobrobiti živali, v pričujočem prispevku na kratko predstavljamo različne vidike tega načina reje, od primernosti pasem, ureditve pašnika do prehrane, na katere moramo biti pozorni, da zadostimo vsem potrebam prašičev. </dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/55722</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.55722</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:55722</dc:identifier>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/634476/</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/ecfunded</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/h2020_treasure</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Alternativna raba travinja - paša prašičev</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
94
184
views
downloads
All versions This version
Views 9494
Downloads 184184
Data volume 220.8 MB220.8 MB
Unique views 9090
Unique downloads 170170

Share

Cite as