Journal article Open Access

Alternativna raba travinja - paša prašičev

Tomažin, Urška; Batorek Lukač, Nina; Škrlep, Martin; Prevolnik Povše, Maja; Čandek-Potokar, Marjeta


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p>Pas\u030ca pras\u030cic\u030cev je sistem reje, ki je v ne- katerih evropskih, predvsem sredozemskih drz\u030cavah zelo razs\u030cirjen. V slovenskih razmerah se s temi velikimi sistemi sicer te\u017eko primerjamo, kljub temu pa lahko pas\u030ca pras\u030cic\u030cev tudi v Slovenji pripomore k pestrosti pra\u0161ic\u030cereje in po- nudi nabor izdelkov, ki so sprejemljivi tudi za najzahtevnejs\u030ce potros\u030cnike. Ker so prednosti pas\u030ce oziroma zunanje reje pras\u030cic\u030cev, seveda v urejenih razmerah, vezane predvsem na izboljs\u030canje dobrobiti \u017eivali, v pri\u010dujoc\u030cem prispevku na kratko predstavljamo razlic\u030cne vidike tega nac\u030cina reje, od primernosti pasem, ureditve pas\u030cnika do prehrane, na katere moramo biti pozorni, da zadostimo vsem potrebam pras\u030cic\u030cev.<strong>\u00a0</strong></p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Toma\u017ein, Ur\u0161ka"
  }, 
  {
   "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Batorek Luka\u010d, Nina"
  }, 
  {
   "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u0160krlep, Martin"
  }, 
  {
   "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA and Univerza v Mariboru - University of Maribor", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Prevolnik Pov\u0161e, Maja"
  }, 
  {
   "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u010candek-Potokar, Marjeta"
  }
 ], 
 "headline": "Alternativna raba travinja - pa\u0161a pra\u0161i\u010dev", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2016-05-03", 
 "url": "https://zenodo.org/record/55722", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.55722", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.55722", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Alternativna raba travinja - pa\u0161a pra\u0161i\u010dev"
}
94
184
views
downloads
All versions This version
Views 9494
Downloads 184184
Data volume 220.8 MB220.8 MB
Unique views 9090
Unique downloads 170170

Share

Cite as