Journal article Open Access

Alternativna raba travinja - paša prašičev

Tomažin, Urška; Batorek Lukač, Nina; Škrlep, Martin; Prevolnik Povše, Maja; Čandek-Potokar, Marjeta


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/22342fa0-e27f-45b3-9a1a-4519ab4cd6b8/Nase_travinje_2016_web.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:6cfbd73e8704b7e83fddb66e4a209c73", 
   "bucket": "22342fa0-e27f-45b3-9a1a-4519ab4cd6b8", 
   "key": "Nase_travinje_2016_web.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1199744
  }
 ], 
 "owners": [
  22583
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.55722", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 170.0, 
  "unique_views": 90.0, 
  "views": 94.0, 
  "version_views": 94.0, 
  "unique_downloads": 170.0, 
  "version_unique_views": 90.0, 
  "volume": 220752896.0, 
  "version_downloads": 184.0, 
  "downloads": 184.0, 
  "version_volume": 220752896.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.55722", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/55722", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/22342fa0-e27f-45b3-9a1a-4519ab4cd6b8", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.55722.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/55722", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/55722"
 }, 
 "created": "2016-06-20T16:34:25+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T14:51:21.131005+00:00", 
 "conceptrecid": "637169", 
 "revision": 14, 
 "id": 55722, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.55722", 
  "description": "<p>Pas\u030ca pras\u030cic\u030cev je sistem reje, ki je v ne- katerih evropskih, predvsem sredozemskih drz\u030cavah zelo razs\u030cirjen. V slovenskih razmerah se s temi velikimi sistemi sicer te\u017eko primerjamo, kljub temu pa lahko pas\u030ca pras\u030cic\u030cev tudi v Slovenji pripomore k pestrosti pra\u0161ic\u030cereje in po- nudi nabor izdelkov, ki so sprejemljivi tudi za najzahtevnejs\u030ce potros\u030cnike. Ker so prednosti pas\u030ce oziroma zunanje reje pras\u030cic\u030cev, seveda v urejenih razmerah, vezane predvsem na izboljs\u030canje dobrobiti \u017eivali, v pri\u010dujoc\u030cem prispevku na kratko predstavljamo razlic\u030cne vidike tega nac\u030cina reje, od primernosti pasem, ureditve pas\u030cnika do prehrane, na katere moramo biti pozorni, da zadostimo vsem potrebam pras\u030cic\u030cev.<strong>\u00a0</strong></p>", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "title": "Alternativna raba travinja - pa\u0161a pra\u0161i\u010dev", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "637169"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "55722"
     }
    }
   ]
  }, 
  "grants": [
   {
    "code": "634476", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::634476"
    }, 
    "title": "DIVERSITY OF LOCAL PIG BREEDS AND PRODUCTION SYSTEMS FOR HIGH QUALITY TRADITIONAL PRODUCTS AND SUSTAINABLE PORK CHAINS", 
    "acronym": "TREASURE", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "communities": [
   {
    "id": "ecfunded"
   }, 
   {
    "id": "h2020_treasure"
   }
  ], 
  "publication_date": "2016-05-03", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
    "name": "Toma\u017ein, Ur\u0161ka"
   }, 
   {
    "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
    "name": "Batorek Luka\u010d, Nina"
   }, 
   {
    "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
    "name": "\u0160krlep, Martin"
   }, 
   {
    "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA and Univerza v Mariboru - University of Maribor", 
    "name": "Prevolnik Pov\u0161e, Maja"
   }, 
   {
    "affiliation": "KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE - AGRICULTURAL INSTITUTE OF SLOVENIA", 
    "name": "\u010candek-Potokar, Marjeta"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }
 }
}
94
184
views
downloads
All versions This version
Views 9494
Downloads 184184
Data volume 220.8 MB220.8 MB
Unique views 9090
Unique downloads 170170

Share

Cite as