Journal article Open Access

Alternativna raba travinja - paša prašičev

Tomažin, Urška; Batorek Lukač, Nina; Škrlep, Martin; Prevolnik Povše, Maja; Čandek-Potokar, Marjeta


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.55722", 
 "author": [
  {
   "family": "Toma\u017ein, Ur\u0161ka"
  }, 
  {
   "family": "Batorek Luka\u010d, Nina"
  }, 
  {
   "family": "\u0160krlep, Martin"
  }, 
  {
   "family": "Prevolnik Pov\u0161e, Maja"
  }, 
  {
   "family": "\u010candek-Potokar, Marjeta"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    5, 
    3
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Pas\u030ca pras\u030cic\u030cev je sistem reje, ki je v ne- katerih evropskih, predvsem sredozemskih drz\u030cavah zelo razs\u030cirjen. V slovenskih razmerah se s temi velikimi sistemi sicer te\u017eko primerjamo, kljub temu pa lahko pas\u030ca pras\u030cic\u030cev tudi v Slovenji pripomore k pestrosti pra\u0161ic\u030cereje in po- nudi nabor izdelkov, ki so sprejemljivi tudi za najzahtevnejs\u030ce potros\u030cnike. Ker so prednosti pas\u030ce oziroma zunanje reje pras\u030cic\u030cev, seveda v urejenih razmerah, vezane predvsem na izboljs\u030canje dobrobiti \u017eivali, v pri\u010dujoc\u030cem prispevku na kratko predstavljamo razlic\u030cne vidike tega nac\u030cina reje, od primernosti pasem, ureditve pas\u030cnika do prehrane, na katere moramo biti pozorni, da zadostimo vsem potrebam pras\u030cic\u030cev.<strong>\u00a0</strong></p>", 
 "title": "Alternativna raba travinja - pa\u0161a pra\u0161i\u010dev", 
 "type": "article-journal", 
 "id": "55722"
}
94
184
views
downloads
All versions This version
Views 9494
Downloads 184184
Data volume 220.8 MB220.8 MB
Unique views 9090
Unique downloads 170170

Share

Cite as