Other Open Access

Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.

Klimczuk, Andrzej


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5571697</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Klimczuk, Andrzej</creatorName>
   <givenName>Andrzej</givenName>
   <familyName>Klimczuk</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8072-1152</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Medialaby jako instytucje kultury i ścieżki awansu w XXI w.</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2010</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2010-01-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Other</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5571697</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5571696</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">http://www.pfo.net.pl/v-kongres-obywatelski/glosy-pokongresowe/353-andrzej-klimczuk</description>
 </descriptions>
</resource>
22
4
views
downloads
All versions This version
Views 2222
Downloads 44
Data volume 794.7 kB794.7 kB
Unique views 2222
Unique downloads 44

Share

Cite as