Journal article Open Access

Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Fakty i mity pandemii COVID-19 (Knowledge-based Public Policy: Facts and Myths of the COVID-19 Pandemic)

Klimczuk, Andrzej


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://zenodo.org/record/5571640</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Klimczuk, Andrzej</creatorName>
   <givenName>Andrzej</givenName>
   <familyName>Klimczuk</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8072-1152</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Fakty i mity pandemii COVID-19 (Knowledge-based Public Policy: Facts and Myths of the COVID-19 Pandemic)</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-01-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5571640</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.13140/rg.2.2.11178.95680</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">A. Klimczuk, Polityka publiczna oparta na wiedzy i faktach: Fakty i mity pandemii COVID-19, Gazeta SGH, 19.01.2021, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/polityka-publiczna-oparta-na-wiedzy-i-faktach-fakty-i-mity-pandemii</description>
 </descriptions>
</resource>
12
6
views
downloads
Views 12
Downloads 6
Data volume 10.9 MB
Unique views 9
Unique downloads 6

Share

Cite as