Dataset Open Access

Seniorzy Partycypują

Kiszkiel, Łukasz; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Klimczuk, Andrzej


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "Publikacja sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci: raportu z bada\u0144 na temat aktywno\u015bci spo\u0142ecznej os\u00f3b starszych w Bia\u0142ymstoku oraz prezentacji przyk\u0142ad\u00f3w aktywizacji spo\u0142ecznej os\u00f3b starszych z ca\u0142ej Polski.", 
 "license": "", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Kiszkiel, \u0141ukasz"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Sztop-Rutkowska, Katarzyna"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8072-1152", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Klimczuk, Andrzej"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/5563467", 
 "datePublished": "2016-01-01", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "distribution": [
  {
   "contentUrl": "https://zenodo.org/api/files/c0458145-2f5f-49c8-8814-08c687c95378/seniorzy-partycypuja.pdf", 
   "encodingFormat": "pdf", 
   "@type": "DataDownload"
  }
 ], 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5563467", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5563467", 
 "@type": "Dataset", 
 "name": "Seniorzy Partycypuj\u0105"
}
1
3
views
downloads
All versions This version
Views 11
Downloads 33
Data volume 9.4 MB9.4 MB
Unique views 11
Unique downloads 22

Share

Cite as