Dataset Open Access

Seniorzy Partycypują

Kiszkiel, Łukasz; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Klimczuk, Andrzej


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5563467", 
 "author": [
  {
   "family": "Kiszkiel, \u0141ukasz"
  }, 
  {
   "family": "Sztop-Rutkowska, Katarzyna"
  }, 
  {
   "family": "Klimczuk, Andrzej"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    1, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "Publikacja sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci: raportu z bada\u0144 na temat aktywno\u015bci spo\u0142ecznej os\u00f3b starszych w Bia\u0142ymstoku oraz prezentacji przyk\u0142ad\u00f3w aktywizacji spo\u0142ecznej os\u00f3b starszych z ca\u0142ej Polski.", 
 "title": "Seniorzy Partycypuj\u0105", 
 "type": "dataset", 
 "id": "5563467"
}
1
3
views
downloads
All versions This version
Views 11
Downloads 33
Data volume 9.4 MB9.4 MB
Unique views 11
Unique downloads 22

Share

Cite as