Journal article Open Access

Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)

Głomb, Krzysztof; Głomb, Renata; Golemo, Michał; Klimczuk, Andrzej; Makarska, Beata; Merchut, Janusz; Nikitin, Łukasz; Tadejko, Paweł


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20211013014833.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">5563457</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Głomb, Renata</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Golemo, Michał</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Klimczuk, Andrzej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Makarska, Beata</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Merchut, Janusz</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Nikitin, Łukasz</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tadejko, Paweł</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1284737</subfield>
  <subfield code="z">md5:2b9a17f89c3130e362884a1c68b4ce40</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/5563457/files/stymulowanie-rozwoju-biznesu-turystycznego-w-ponocnej-czesci-wojewodztwa-podlaskiego-studium-strategiczne-stimulation-of-the-development-of-business-tourism-in-the-northern-part-of-the-podlasie-region-strategic-study.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2012-01-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:5563457</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="p">Unpublished</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Głomb, Krzysztof</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Free for private use; right holder retains other rights, including distribution</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Województwo podlaskie to region o wyjątkowych w skali kraju walorach przyrodniczo-krajobrazowych (4 parki narodowe, 3 parki krajobrazowe, 85 rezerwatów) i turystycznych (turystyka aktywna, akweny wodne, 60 układów architektonicznych objętych ochroną, wielokulturowość, uzdrowiska). Suwalszczyzna należy do najbardziej atrakcyjnych terenów na tym obszarze. Takiej ocenie jej atrakcyjności nie towarzyszy jednak zainteresowanie turystów adekwatne do oczekiwań gestorów usług turystycznych i władz samorządowych. W ostatnich latach problem ten staje się coraz bardziej widoczny i silniej uświadamiany przez różnorodnych interesariuszy rozwoju turystyki na Suwalszczyźnie.Taki stan rzeczy stał się bezpośrednią przyczyną realizacji projektu L@KTUR – Lokalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego, opracowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" a sfinansowanego ze środków działania 8.1.2 Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Efektem projektu L@KTUR niniejsze studium strategiczne, wskazujące kierunki i sposoby pokonywania barier w rozwoju sektora turystycznego.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.13140/rg.2.2.10708.83847</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
6
3
views
downloads
Views 6
Downloads 3
Data volume 3.9 MB
Unique views 3
Unique downloads 2

Share

Cite as