Presentation Open Access

Avoimet lehdet, saalistajalehdet ja julkaisutoiminnan harmaa-alue

Pölönen, Janne; Pylvänäinen, Elina


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5560321</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Pölönen, Janne</creatorName>
   <givenName>Janne</givenName>
   <familyName>Pölönen</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1649-0879</nameIdentifier>
   <affiliation>Federation of Finnish Learned Societies</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Pylvänäinen, Elina</creatorName>
   <givenName>Elina</givenName>
   <familyName>Pylvänäinen</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4829-0484</nameIdentifier>
   <affiliation>Federation of Finnish Learned Societies</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Avoimet lehdet, saalistajalehdet ja julkaisutoiminnan harmaa-alue</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Open access</subject>
  <subject>Predatory journals</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-10-08</date>
 </dates>
 <language>fi</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5560321</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5560320</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Tiedejulkaisemisen kentt&amp;auml; muuttuu avoimen julkaisemisen my&amp;ouml;t&amp;auml;. Avoimella saatavuudella on useita kiistattomia hy&amp;ouml;tyj&amp;auml;, mutta kirjoittajamaksuun (APC) perustuva kustannusmalli on tuonut tiedejulkaisemiseen my&amp;ouml;s tieteellisen laadun n&amp;auml;k&amp;ouml;kulmasta huolestuttavia piirteit&amp;auml;. &amp;nbsp;T&amp;auml;ss&amp;auml; sessiossa tarkastellaan ja k&amp;auml;yd&amp;auml;&amp;auml;n keskustelua avoimen Gold OA -julkaisemisen (Diamond ja APC), saalistajalehtien sek&amp;auml; harmaa-alueen muutoksista erityisesti Suomen n&amp;auml;k&amp;ouml;kulmasta.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
183
144
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 144144
Data volume 167.9 MB167.9 MB
Unique views 167167
Unique downloads 135135

Share

Cite as