UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Presentation Open Access

Avoimet lehdet, saalistajalehdet ja julkaisutoiminnan harmaa-alue

Pölönen, Janne; Pylvänäinen, Elina


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5560321">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5560321</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5560321"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-1649-0879">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-1649-0879</dct:identifier>
    <foaf:name>Pölönen, Janne</foaf:name>
    <foaf:givenName>Janne</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Pölönen</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Federation of Finnish Learned Societies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-4829-0484">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-4829-0484</dct:identifier>
    <foaf:name>Pylvänäinen, Elina</foaf:name>
    <foaf:givenName>Elina</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Pylvänäinen</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Federation of Finnish Learned Societies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Avoimet lehdet, saalistajalehdet ja julkaisutoiminnan harmaa-alue</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>Open access</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Predatory journals</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-10-08</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FIN"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5560321"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5560321</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5560320"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Tiedejulkaisemisen kentt&amp;auml; muuttuu avoimen julkaisemisen my&amp;ouml;t&amp;auml;. Avoimella saatavuudella on useita kiistattomia hy&amp;ouml;tyj&amp;auml;, mutta kirjoittajamaksuun (APC) perustuva kustannusmalli on tuonut tiedejulkaisemiseen my&amp;ouml;s tieteellisen laadun n&amp;auml;k&amp;ouml;kulmasta huolestuttavia piirteit&amp;auml;. &amp;nbsp;T&amp;auml;ss&amp;auml; sessiossa tarkastellaan ja k&amp;auml;yd&amp;auml;&amp;auml;n keskustelua avoimen Gold OA -julkaisemisen (Diamond ja APC), saalistajalehtien sek&amp;auml; harmaa-alueen muutoksista erityisesti Suomen n&amp;auml;k&amp;ouml;kulmasta.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5560321"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5560321"/>
    <dcat:byteSize>1165652</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5560321/files/tiedejulkaisemisenpaivat2021.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
183
144
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 144144
Data volume 167.9 MB167.9 MB
Unique views 167167
Unique downloads 135135

Share

Cite as