Lesson Open Access

Definicija merenja i merni instrumenti - Uvodno predavanje

Miljković, Nadica

Uvodno predavanje za 13E053MSR predmet na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Video snimci predavanja za čas 1 i čas 2 su dostupni na YouTube-u za školsku 2020/21. godinu.

Files (3.9 MB)
Name Size
01 Definicija merenja i merni instrumenti 2021.pdf
md5:8ac47d5c61d69f41443c749a4a561336
3.9 MB Download
1,347
1,442
views
downloads
All versions This version
Views 1,347170
Downloads 1,442166
Data volume 6.0 GB650.0 MB
Unique views 1,205164
Unique downloads 1,307151

Share

Cite as