Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">swe</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210929074708.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">5526007</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">395551</subfield>
  <subfield code="z">md5:50e5441efe65252f49f49b15b8ea9737</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/5526007/files/Evidens for behandling av uppgivenhetssyndrom.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-09-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-crb</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:5526007</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0830-5645</subfield>
  <subfield code="a">Sallin, Karl</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-crb</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som s&amp;ouml;ker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget f&amp;ouml;r behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens f&amp;ouml;r den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu f&amp;ouml;r att metoden till och med kan bidra till att tillst&amp;aring;ndet uppst&amp;aring;r och vidmakth&amp;aring;lls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom b&amp;ouml;r behandlas med barnen separerade fr&amp;aring;n resten av familjen. De visar ocks&amp;aring; att uppeh&amp;aring;llstillst&amp;aring;nd inte b&amp;ouml;r g&amp;ouml;ras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom m&amp;aring;ste risken f&amp;ouml;r simulerad sjukdom beaktas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I detta policy brief finns&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.crb.uu.se/staff/karl-sallin/"&gt;Karl Sallins&lt;/a&gt;&amp;nbsp;rekommendationer f&amp;ouml;r behandling av uppgivenhetssyndrom.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5526006</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5526007</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">other</subfield>
 </datafield>
</record>
387
156
views
downloads
All versions This version
Views 387387
Downloads 156156
Data volume 61.7 MB61.7 MB
Unique views 336336
Unique downloads 145145

Share

Cite as