Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Sallin, Karl</dc:creator>
 <dc:date>2021-09-24</dc:date>
 <dc:description>Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget för behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens för den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu för att metoden till och med kan bidra till att tillståndet uppstår och vidmakthålls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom bör behandlas med barnen separerade från resten av familjen. De visar också att uppehållstillstånd inte bör göras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom måste risken för simulerad sjukdom beaktas.

I detta policy brief finns Karl Sallins rekommendationer för behandling av uppgivenhetssyndrom. 

 </dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5526007</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.5526007</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5526007</dc:identifier>
 <dc:language>swe</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.5526006</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/crb</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>other</dc:type>
</oai_dc:dc>
387
156
views
downloads
All versions This version
Views 387387
Downloads 156156
Data volume 61.7 MB61.7 MB
Unique views 336336
Unique downloads 145145

Share

Cite as