UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "swe", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Swedish"
 }, 
 "description": "<p>Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som s&ouml;ker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget f&ouml;r behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens f&ouml;r den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu f&ouml;r att metoden till och med kan bidra till att tillst&aring;ndet uppst&aring;r och vidmakth&aring;lls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom b&ouml;r behandlas med barnen separerade fr&aring;n resten av familjen. De visar ocks&aring; att uppeh&aring;llstillst&aring;nd inte b&ouml;r g&ouml;ras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom m&aring;ste risken f&ouml;r simulerad sjukdom beaktas.</p>\n\n<p>I detta policy brief finns&nbsp;<a href=\"https://www.crb.uu.se/staff/karl-sallin/\">Karl Sallins</a>&nbsp;rekommendationer f&ouml;r behandling av uppgivenhetssyndrom.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-0830-5645", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Sallin, Karl"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/5526007", 
 "datePublished": "2021-09-24", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007", 
 "@type": "CreativeWork", 
 "name": "Policyrekommendationer: Evidens f\u00f6r behandling av uppgivenhetssyndrom"
}
765
199
views
downloads
All versions This version
Views 765765
Downloads 199199
Data volume 78.7 MB78.7 MB
Unique views 690690
Unique downloads 184184

Share

Cite as