UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5526007</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Sallin, Karl</creatorName>
   <givenName>Karl</givenName>
   <familyName>Sallin</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0830-5645</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-09-24</date>
 </dates>
 <language>sv</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Other"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5526007</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5526006</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/crb</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som s&amp;ouml;ker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget f&amp;ouml;r behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens f&amp;ouml;r den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu f&amp;ouml;r att metoden till och med kan bidra till att tillst&amp;aring;ndet uppst&amp;aring;r och vidmakth&amp;aring;lls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom b&amp;ouml;r behandlas med barnen separerade fr&amp;aring;n resten av familjen. De visar ocks&amp;aring; att uppeh&amp;aring;llstillst&amp;aring;nd inte b&amp;ouml;r g&amp;ouml;ras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom m&amp;aring;ste risken f&amp;ouml;r simulerad sjukdom beaktas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I detta policy brief finns&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.crb.uu.se/staff/karl-sallin/"&gt;Karl Sallins&lt;/a&gt;&amp;nbsp;rekommendationer f&amp;ouml;r behandling av uppgivenhetssyndrom.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
763
199
views
downloads
All versions This version
Views 763763
Downloads 199199
Data volume 78.7 MB78.7 MB
Unique views 688688
Unique downloads 184184

Share

Cite as