Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0830-5645">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0830-5645</dct:identifier>
    <foaf:name>Sallin, Karl</foaf:name>
    <foaf:givenName>Karl</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Sallin</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-09-24</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5526007"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5526007</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5526006"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/crb"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som s&amp;ouml;ker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget f&amp;ouml;r behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens f&amp;ouml;r den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu f&amp;ouml;r att metoden till och med kan bidra till att tillst&amp;aring;ndet uppst&amp;aring;r och vidmakth&amp;aring;lls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom b&amp;ouml;r behandlas med barnen separerade fr&amp;aring;n resten av familjen. De visar ocks&amp;aring; att uppeh&amp;aring;llstillst&amp;aring;nd inte b&amp;ouml;r g&amp;ouml;ras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom m&amp;aring;ste risken f&amp;ouml;r simulerad sjukdom beaktas.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;I detta policy brief finns&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.crb.uu.se/staff/karl-sallin/"&gt;Karl Sallins&lt;/a&gt;&amp;nbsp;rekommendationer f&amp;ouml;r behandling av uppgivenhetssyndrom.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007"/>
    <dcat:byteSize>395551</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5526007/files/Evidens for behandling av uppgivenhetssyndrom.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
386
156
views
downloads
All versions This version
Views 386386
Downloads 156156
Data volume 61.7 MB61.7 MB
Unique views 335335
Unique downloads 145145

Share

Cite as