Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5526007", 
 "language": "swe", 
 "title": "Policyrekommendationer: Evidens f\u00f6r behandling av uppgivenhetssyndrom", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    9, 
    24
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som s&ouml;ker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget f&ouml;r behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens f&ouml;r den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu f&ouml;r att metoden till och med kan bidra till att tillst&aring;ndet uppst&aring;r och vidmakth&aring;lls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom b&ouml;r behandlas med barnen separerade fr&aring;n resten av familjen. De visar ocks&aring; att uppeh&aring;llstillst&aring;nd inte b&ouml;r g&ouml;ras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom m&aring;ste risken f&ouml;r simulerad sjukdom beaktas.</p>\n\n<p>I detta policy brief finns&nbsp;<a href=\"https://www.crb.uu.se/staff/karl-sallin/\">Karl Sallins</a>&nbsp;rekommendationer f&ouml;r behandling av uppgivenhetssyndrom.&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Sallin, Karl"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "5526007"
}
385
156
views
downloads
All versions This version
Views 385385
Downloads 156156
Data volume 61.7 MB61.7 MB
Unique views 334334
Unique downloads 145145

Share

Cite as