Report Open Access

Ontwikkelen Praktijkmetingen Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed

Henriette Kosse-Ruinen; Wouter Loeff; Luud de Brouwer; Maurits van der Graaf


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5518089</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Henriette Kosse-Ruinen</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Wouter Loeff</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Luud de Brouwer</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Maurits van der Graaf</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ontwikkelen Praktijkmetingen Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Digitaal erfgoed</subject>
  <subject>Klantinzicht</subject>
  <subject>Gedragsprofielen</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-07-15</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5518089</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5518088</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/ddhn</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;In dit onderzoeksproject is gekeken hoe het voorkomen van een of meerdere gedragsprofielen op een erfgoedsite gemeten kan worden. Hierdoor kan eventueel getoetst worden of een bepaald gedragsprofiel succesvol gefaciliteerd wordt door de aangeboden functionaliteiten van een erfgoedsite. Zo kan door middel van deze toets de erfgoedsite verder geoptimaliseerd worden voor dit gedragsprofiel.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dit onderzoek is gerelateerd aan het gelijktijdig uitgevoerde project &amp;lsquo;Ontwikkelen Functionele Specificaties per Gedragsprofiel Digitaal Erfgoed&amp;rsquo; 1. Een verslag van dat project is te lezen in het document &amp;lsquo;&lt;a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.4893679"&gt;Functionele Specificaties Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed&lt;/a&gt;&amp;#39;.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
46
39
views
downloads
All versions This version
Views 4646
Downloads 3939
Data volume 64.1 MB64.1 MB
Unique views 4444
Unique downloads 3838

Share

Cite as