Dataset Open Access

Dataset for Giardia cyst shedding in Mexico study

Moron-Soto et al.


BibTeX Export

@dataset{moron_soto_et_al_2016_55041,
 author    = {Moron-Soto et al.},
 title    = {Dataset for Giardia cyst shedding in Mexico study},
 month    = jun,
 year     = 2016,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.55041},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.55041}
}
144
165
views
downloads
All versions This version
Views 144145
Downloads 165165
Data volume 646.8 MB646.8 MB
Unique views 133134
Unique downloads 143143

Share

Cite as