Book Open Access

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

Klimczuk, Andrzej


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20210829134823.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">5304039</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">9944176</subfield>
  <subfield code="z">md5:3f5dc1325d2e6b50dc38193600e328b3</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/5304039/files/starzenie-sie-populacji-aktywizacja-koprodukcja-i-integracja-spoeczna-osob-starszych.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-06-09</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:5304039</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8072-1152</subfield>
  <subfield code="a">Klimczuk, Andrzej</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Free for private use; right holder retains other rights, including distribution</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych.
 
The study is illustrative and theoretical in nature, as it was based on a review of the available literature on the subject (Polish and foreign). The publication is addressed to both scholars and students dealing with the subjects of population ageing, old age, and older adults, as well as to a growing group of practitioners interested in these issues, including politicians and decision-makers as well as representatives of public services, the media, and non-governmental organizations.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5304038</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5304039</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
24
8
views
downloads
All versions This version
Views 2424
Downloads 88
Data volume 79.6 MB79.6 MB
Unique views 2020
Unique downloads 88

Share

Cite as