Journal article Open Access

Evaluation of mobile-based public participation in China's urban planning: Case study of the PinStreet platform

Wang, Xuan; Chen, Yulin; Han, Zhiyuan; Yao, Xiaoyi; Gu, Peiqin; Jiang, Yang


BibTeX Export

@article{wang_xuan_2021_5268652,
 author    = {Wang, Xuan and
         Chen, Yulin and
         Han, Zhiyuan and
         Yao, Xiaoyi and
         Gu, Peiqin and
         Jiang, Yang},
 title    = {{Evaluation of mobile-based public participation in 
          China's urban planning: Case study of the
          PinStreet platform}},
 journal   = {Cities},
 year     = 2021,
 volume    = 109,
 number    = 102993,
 month    = feb,
 doi     = {10.5281/zenodo.5268652},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.5268652}
}
10
23
views
downloads
All versions This version
Views 1010
Downloads 2323
Data volume 41.4 MB41.4 MB
Unique views 99
Unique downloads 2121

Share

Cite as