Book section Open Access

Bakens uit het veilige verleden: Maritieme cultuuruitingen in de 'eeuw van uitersten'

Sara Keijzer


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5150458">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5150458</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5150458"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Sara Keijzer</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>The National Maritime Museum</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Bakens uit het veilige verleden: Maritieme cultuuruitingen in de 'eeuw van uitersten'</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>maritime history; the Netherlands;</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-07-31</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5150458"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5150458</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5150457"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/doi105281"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;In de twintigste eeuw veranderde de Nederlandse samenleving ingrijpend. De &amp;lsquo;eeuw van uitersten&amp;rsquo; bracht grote omwentelingen en massabewegingen die het eigene onder druk zetten. In perioden van onzekerheid kon de eeuwenoude binding van Nederland met het water houvast bieden. Maritieme cultuuruitingen herbergden een idee van continu&amp;iuml;teit en fungeerden als solide constanten tussen een veilig verleden en een ongewis verschiet.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;em&gt;in: &lt;a href="https://beta.nmgn.huygens.knaw.nl/maritieme-cultuuruitingen.html"&gt;Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;br&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5150458"/>
    <dcat:byteSize>859563</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5150458/files/NMGN - Bakens uit het veilige verleden_ Maritieme cultuuruitingen_br_ in de ‘eeuw van uitersten’ - Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
34
22
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2222
Data volume 18.9 MB18.9 MB
Unique views 2727
Unique downloads 2222

Share

Cite as