Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Book section Open Access

De wereld op zee: De maritieme cultuur van de Gouden Eeuw

Michiel van Groesen


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5150437</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Michiel van Groesen</creatorName>
   <affiliation>Leiden University</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>De wereld op zee: De maritieme cultuur van de Gouden Eeuw</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>maritime history; the Netherlands;</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-07-31</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5150437</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5150436</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/doi105281</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;em&gt;In de vroegmoderne tijd bevoeren schepen uit de Nederlandse Republiek de wereldzee&amp;euml;n. Reizigers, kunstenaars en cartografen construeerden een canoniek zelfbeeld dat een belangrijk onderdeel werd van de nationale identiteit, en een wereldbeeld dat ook internationaal herkenbaarheid genoot. Soms liepen daarin feit en fictie naadloos in elkaar over.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;in: &lt;a href="https://beta.nmgn.huygens.knaw.nl/wereld-op-zee.html"&gt;Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
46
36
views
downloads
All versions This version
Views 4646
Downloads 3636
Data volume 55.4 MB55.4 MB
Unique views 4242
Unique downloads 3535

Share

Cite as