Software Open Access

alan-turing-institute/distr6: distr6 1.6.0

Raphael Sonabend; Ain Toha; jdeenichin; shliu99; Chijing Zeng; RoyaHe; garoc371; Xiaowen Huang; gzy823; Edwinyrl; YUNJIE HE(Roya); Rich FitzJohn; ShenSeanChen; yumizhou47


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Raphael Sonabend</dc:creator>
 <dc:creator>Ain Toha</dc:creator>
 <dc:creator>jdeenichin</dc:creator>
 <dc:creator>shliu99</dc:creator>
 <dc:creator>Chijing Zeng</dc:creator>
 <dc:creator>RoyaHe</dc:creator>
 <dc:creator>garoc371</dc:creator>
 <dc:creator>Xiaowen Huang</dc:creator>
 <dc:creator>gzy823</dc:creator>
 <dc:creator>Edwinyrl</dc:creator>
 <dc:creator>YUNJIE HE(Roya)</dc:creator>
 <dc:creator>Rich FitzJohn</dc:creator>
 <dc:creator>ShenSeanChen</dc:creator>
 <dc:creator>yumizhou47</dc:creator>
 <dc:date>2021-07-31</dc:date>
 <dc:description>R6 object-oriented interface for probability distributions.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5150018</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.5150018</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5150018</dc:identifier>
 <dc:relation>url:https://github.com/alan-turing-institute/distr6/tree/v1.6.0</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3715466</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:title>alan-turing-institute/distr6: distr6 1.6.0</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/other</dc:type>
 <dc:type>software</dc:type>
</oai_dc:dc>
220
5
views
downloads
All versions This version
Views 22019
Downloads 50
Data volume 4.5 MB0 Bytes
Unique views 21619
Unique downloads 40

Share

Cite as