Journal article Open Access

Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

Haaland, Christine; Lehtilä, Kari; Stålhammar, Sanna; Raymond, Christopher


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">swe</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">VIVA-PLAN</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">hållbar fysisk planering</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">gröna utrymmen</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">biologisk mångfald</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">social integration</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">socioekologiska värden</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lorensborg</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bellevuegården</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Malmö</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ronna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Södertälje</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210727134821.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">5136809</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lehtilä, Kari</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Stålhammar, Sanna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Raymond, Christopher</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">5144770</subfield>
  <subfield code="z">md5:ddc767ac6a5c5f57ec9f5a7f2162d854</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/5136809/files/D1.3 Deliverable_VIVA-PLAN_ecological_values_Final Combined_v1.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-07-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-viva-plan</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:5136809</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Haaland, Christine</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-viva-plan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;VIVA-PLAN &amp;auml;r ett 3-&amp;aring;rigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om h&amp;aring;llbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar fysisk planering som st&amp;ouml;djer olika gruppers engagemang vid f&amp;ouml;rvaltningen av gr&amp;ouml;na utrymmen och m&amp;ouml;tesplatser med h&amp;auml;nsyn till biologisk m&amp;aring;ngfald, social integration, v&amp;auml;lbefinnande, s&amp;auml;kerhet och trygghet. Det f&amp;ouml;rsta m&amp;aring;let med projektet var att kartl&amp;auml;gga de sociala och ekologiska v&amp;auml;rdena i tv&amp;aring; studieomr&amp;aring;den.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Detta faktablad ger en &amp;ouml;versikt av socioekologiska v&amp;auml;rden i tv&amp;aring; omr&amp;aring;den: Lorensborg och Bellevueg&amp;aring;rden i Malm&amp;ouml; och Ronna i S&amp;ouml;dert&amp;auml;lje. Det presenteras en &amp;ouml;versikt av varje studieomr&amp;aring;de, de metoder som anv&amp;auml;nds, de viktigaste resultaten, och studiens betydelse f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar fysisk planering.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tidigare forskning som kartlagt socioekologiska v&amp;auml;rden har till&amp;auml;mpats p&amp;aring; regional skala och &amp;ouml;ver stads- och landsbygdsomr&amp;aring;den (t.ex. Alessa et al. 2008; Bryan et al. 2011; Whitehead et al. 2012; Brown et al. 2019). Den h&amp;auml;r studien fyller en viktig kunskapslucka om hur olika v&amp;auml;rden (sociala och ekologiska) av urban gr&amp;ouml;nstruktur &amp;auml;r kompatibla p&amp;aring; en mindre skala. Fokus &amp;auml;r p&amp;aring; hur inv&amp;aring;nares nyttjande och preferenser f&amp;ouml;r gr&amp;ouml;nomr&amp;aring;den och m&amp;ouml;tesplatser &amp;ouml;verensst&amp;auml;mmer rumsligt med ekologiska v&amp;auml;rden i och omkring bostadsomr&amp;aring;den.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5136808</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5136809</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
52
39
views
downloads
All versions This version
Views 5252
Downloads 3939
Data volume 200.6 MB200.6 MB
Unique views 4747
Unique downloads 3535

Share

Cite as