Journal article Open Access

Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

Haaland, Christine; Lehtilä, Kari; Stålhammar, Sanna; Raymond, Christopher


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "swe", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Swedish"
 }, 
 "description": "<p>VIVA-PLAN &auml;r ett 3-&aring;rigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om h&aring;llbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk f&ouml;r h&aring;llbar fysisk planering som st&ouml;djer olika gruppers engagemang vid f&ouml;rvaltningen av gr&ouml;na utrymmen och m&ouml;tesplatser med h&auml;nsyn till biologisk m&aring;ngfald, social integration, v&auml;lbefinnande, s&auml;kerhet och trygghet. Det f&ouml;rsta m&aring;let med projektet var att kartl&auml;gga de sociala och ekologiska v&auml;rdena i tv&aring; studieomr&aring;den.</p>\n\n<p>Detta faktablad ger en &ouml;versikt av socioekologiska v&auml;rden i tv&aring; omr&aring;den: Lorensborg och Bellevueg&aring;rden i Malm&ouml; och Ronna i S&ouml;dert&auml;lje. Det presenteras en &ouml;versikt av varje studieomr&aring;de, de metoder som anv&auml;nds, de viktigaste resultaten, och studiens betydelse f&ouml;r h&aring;llbar fysisk planering.</p>\n\n<p>Tidigare forskning som kartlagt socioekologiska v&auml;rden har till&auml;mpats p&aring; regional skala och &ouml;ver stads- och landsbygdsomr&aring;den (t.ex. Alessa et al. 2008; Bryan et al. 2011; Whitehead et al. 2012; Brown et al. 2019). Den h&auml;r studien fyller en viktig kunskapslucka om hur olika v&auml;rden (sociala och ekologiska) av urban gr&ouml;nstruktur &auml;r kompatibla p&aring; en mindre skala. Fokus &auml;r p&aring; hur inv&aring;nares nyttjande och preferenser f&ouml;r gr&ouml;nomr&aring;den och m&ouml;tesplatser &ouml;verensst&auml;mmer rumsligt med ekologiska v&auml;rden i och omkring bostadsomr&aring;den.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Haaland, Christine"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Lehtil\u00e4, Kari"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "St\u00e5lhammar, Sanna"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Raymond, Christopher"
  }
 ], 
 "headline": "Bed\u00f6mning av sociala och ekologiska v\u00e4rden i Lorensborg och Belleveug\u00e5rden, Malm\u00f6 och Ronna, S\u00f6dertalje", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2021-07-27", 
 "url": "https://zenodo.org/record/5136809", 
 "version": "1", 
 "keywords": [
  "VIVA-PLAN", 
  "h\u00e5llbar fysisk planering", 
  "gr\u00f6na utrymmen", 
  "biologisk m\u00e5ngfald", 
  "social integration", 
  "socioekologiska v\u00e4rden", 
  "Lorensborg", 
  "Bellevueg\u00e5rden", 
  "Malm\u00f6", 
  "Ronna", 
  "S\u00f6dert\u00e4lje"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Bed\u00f6mning av sociala och ekologiska v\u00e4rden i Lorensborg och Belleveug\u00e5rden, Malm\u00f6 och Ronna, S\u00f6dertalje"
}
52
39
views
downloads
All versions This version
Views 5252
Downloads 3939
Data volume 200.6 MB200.6 MB
Unique views 4747
Unique downloads 3535

Share

Cite as