Journal article Open Access

Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

Haaland, Christine; Lehtilä, Kari; Stålhammar, Sanna; Raymond, Christopher


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/05d72671-f910-4097-b3cb-ab0ca814a898/D1.3%20Deliverable_VIVA-PLAN_ecological_values_Final%20Combined_v1.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:ddc767ac6a5c5f57ec9f5a7f2162d854", 
   "bucket": "05d72671-f910-4097-b3cb-ab0ca814a898", 
   "key": "D1.3 Deliverable_VIVA-PLAN_ecological_values_Final Combined_v1.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 5144770
  }
 ], 
 "owners": [
  92026
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.5136809", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 34.0, 
  "unique_views": 44.0, 
  "views": 49.0, 
  "version_views": 49.0, 
  "unique_downloads": 34.0, 
  "version_unique_views": 44.0, 
  "volume": 195501260.0, 
  "version_downloads": 38.0, 
  "downloads": 38.0, 
  "version_volume": 195501260.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5136808", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/05d72671-f910-4097-b3cb-ab0ca814a898", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.5136808.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/5136809", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/5136809", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.5136809.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/5136809"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.5136808", 
 "created": "2021-07-27T07:16:17.175808+00:00", 
 "updated": "2021-07-27T13:48:21.018508+00:00", 
 "conceptrecid": "5136808", 
 "revision": 4, 
 "id": 5136809, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.5136809", 
  "description": "<p>VIVA-PLAN &auml;r ett 3-&aring;rigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om h&aring;llbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk f&ouml;r h&aring;llbar fysisk planering som st&ouml;djer olika gruppers engagemang vid f&ouml;rvaltningen av gr&ouml;na utrymmen och m&ouml;tesplatser med h&auml;nsyn till biologisk m&aring;ngfald, social integration, v&auml;lbefinnande, s&auml;kerhet och trygghet. Det f&ouml;rsta m&aring;let med projektet var att kartl&auml;gga de sociala och ekologiska v&auml;rdena i tv&aring; studieomr&aring;den.</p>\n\n<p>Detta faktablad ger en &ouml;versikt av socioekologiska v&auml;rden i tv&aring; omr&aring;den: Lorensborg och Bellevueg&aring;rden i Malm&ouml; och Ronna i S&ouml;dert&auml;lje. Det presenteras en &ouml;versikt av varje studieomr&aring;de, de metoder som anv&auml;nds, de viktigaste resultaten, och studiens betydelse f&ouml;r h&aring;llbar fysisk planering.</p>\n\n<p>Tidigare forskning som kartlagt socioekologiska v&auml;rden har till&auml;mpats p&aring; regional skala och &ouml;ver stads- och landsbygdsomr&aring;den (t.ex. Alessa et al. 2008; Bryan et al. 2011; Whitehead et al. 2012; Brown et al. 2019). Den h&auml;r studien fyller en viktig kunskapslucka om hur olika v&auml;rden (sociala och ekologiska) av urban gr&ouml;nstruktur &auml;r kompatibla p&aring; en mindre skala. Fokus &auml;r p&aring; hur inv&aring;nares nyttjande och preferenser f&ouml;r gr&ouml;nomr&aring;den och m&ouml;tesplatser &ouml;verensst&auml;mmer rumsligt med ekologiska v&auml;rden i och omkring bostadsomr&aring;den.</p>", 
  "language": "swe", 
  "title": "Bed\u00f6mning av sociala och ekologiska v\u00e4rden i Lorensborg och Belleveug\u00e5rden, Malm\u00f6 och Ronna, S\u00f6dertalje", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "5136808"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "5136809"
     }
    }
   ]
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "viva-plan"
   }
  ], 
  "version": "1", 
  "keywords": [
   "VIVA-PLAN", 
   "h\u00e5llbar fysisk planering", 
   "gr\u00f6na utrymmen", 
   "biologisk m\u00e5ngfald", 
   "social integration", 
   "socioekologiska v\u00e4rden", 
   "Lorensborg", 
   "Bellevueg\u00e5rden", 
   "Malm\u00f6", 
   "Ronna", 
   "S\u00f6dert\u00e4lje"
  ], 
  "publication_date": "2021-07-27", 
  "creators": [
   {
    "name": "Haaland, Christine"
   }, 
   {
    "name": "Lehtil\u00e4, Kari"
   }, 
   {
    "name": "St\u00e5lhammar, Sanna"
   }, 
   {
    "name": "Raymond, Christopher"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.5136808", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
49
38
views
downloads
All versions This version
Views 4949
Downloads 3838
Data volume 195.5 MB195.5 MB
Unique views 4444
Unique downloads 3434

Share

Cite as