Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">piotr sobanski</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">adwokat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">adwokatura</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">polscy adwokaci</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210720014820.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">5114865</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">67796</subfield>
  <subfield code="z">md5:11c43d21fc28ddbb69a2269e5498a108</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/5114865/files/adwokat dr Piotr Sobanski Zielona Gora adwokatura 1946.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-07-19</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:5114865</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Piotr Sobański</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Jakość kadr w polskiej adwokaturze w drugiej ołowie lat 40 była bardzo słaba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, że adwokaci uczestniczyli w&amp;oacute;wczas,&amp;nbsp;jako obrońcy w procesach członk&amp;oacute;w AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie&amp;nbsp;światowej. Abstrahując od kwestii związanych z politycznymi naciskami na postawę&lt;br&gt;
adwokat&amp;oacute;w w procesach politycznych, członkostwem w PPR, przejawami oportunizmu,&amp;nbsp;pojawia się zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokat&amp;oacute;w w tamtych czasach m&amp;oacute;gł&amp;nbsp;merytorycznie pom&amp;oacute;c w procesach karnych osobom represjonowanym...&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5114864</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5114865</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as