Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Piotr Sobański</dc:creator>
 <dc:date>2021-07-19</dc:date>
 <dc:description>Jakość kadr w polskiej adwokaturze w drugiej ołowie lat 40 była bardzo słaba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, że adwokaci uczestniczyli wówczas, jako obrońcy w procesach członków AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie światowej. Abstrahując od kwestii związanych z politycznymi naciskami na postawę
adwokatów w procesach politycznych, członkostwem w PPR, przejawami oportunizmu, pojawia się zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokatów w tamtych czasach mógł merytorycznie pomóc w procesach karnych osobom represjonowanym...</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/5114865</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.5114865</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:5114865</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.5114864</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>piotr sobanski</dc:subject>
 <dc:subject>adwokat</dc:subject>
 <dc:subject>adwokatura</dc:subject>
 <dc:subject>polscy adwokaci</dc:subject>
 <dc:title>Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as