Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p>Jako\u015b\u0107 kadr w polskiej adwokaturze w drugiej o\u0142owie lat 40 by\u0142a bardzo s\u0142aba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, \u017ce adwokaci uczestniczyli w&oacute;wczas,&nbsp;jako obro\u0144cy w procesach cz\u0142onk&oacute;w AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie&nbsp;\u015bwiatowej. Abstrahuj\u0105c od kwestii zwi\u0105zanych z politycznymi naciskami na postaw\u0119<br>\nadwokat&oacute;w w procesach politycznych, cz\u0142onkostwem w PPR, przejawami oportunizmu,&nbsp;pojawia si\u0119 zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokat&oacute;w w tamtych czasach m&oacute;g\u0142&nbsp;merytorycznie pom&oacute;c w procesach karnych osobom represjonowanym...</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Piotr Soba\u0144ski"
  }
 ], 
 "headline": "Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej po\u0142owie lat 40.", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2021-07-19", 
 "url": "https://zenodo.org/record/5114865", 
 "keywords": [
  "piotr sobanski", 
  "adwokat", 
  "adwokatura", 
  "polscy adwokaci"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5114865", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5114865", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej po\u0142owie lat 40."
}
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as