Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/fd318736-77a0-4147-9314-a10060d00b25/adwokat%20dr%20Piotr%20Sobanski%20Zielona%20Gora%20adwokatura%201946.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:11c43d21fc28ddbb69a2269e5498a108", 
   "bucket": "fd318736-77a0-4147-9314-a10060d00b25", 
   "key": "adwokat dr Piotr Sobanski Zielona Gora adwokatura 1946.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 67796
  }
 ], 
 "owners": [
  83145
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.5114865", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 10.0, 
  "unique_views": 15.0, 
  "views": 17.0, 
  "version_views": 17.0, 
  "unique_downloads": 10.0, 
  "version_unique_views": 15.0, 
  "volume": 813552.0, 
  "version_downloads": 12.0, 
  "downloads": 12.0, 
  "version_volume": 813552.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5114865", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.5114864", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/fd318736-77a0-4147-9314-a10060d00b25", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.5114864.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/5114865", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/5114865", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.5114865.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/5114865"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.5114864", 
 "created": "2021-07-19T19:43:33.112996+00:00", 
 "updated": "2021-07-20T01:48:20.862830+00:00", 
 "conceptrecid": "5114864", 
 "revision": 2, 
 "id": 5114865, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.5114865", 
  "description": "<p>Jako\u015b\u0107 kadr w polskiej adwokaturze w drugiej o\u0142owie lat 40 by\u0142a bardzo s\u0142aba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, \u017ce adwokaci uczestniczyli w&oacute;wczas,&nbsp;jako obro\u0144cy w procesach cz\u0142onk&oacute;w AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie&nbsp;\u015bwiatowej. Abstrahuj\u0105c od kwestii zwi\u0105zanych z politycznymi naciskami na postaw\u0119<br>\nadwokat&oacute;w w procesach politycznych, cz\u0142onkostwem w PPR, przejawami oportunizmu,&nbsp;pojawia si\u0119 zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokat&oacute;w w tamtych czasach m&oacute;g\u0142&nbsp;merytorycznie pom&oacute;c w procesach karnych osobom represjonowanym...</p>", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "title": "Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej po\u0142owie lat 40.", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "5114864"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "5114865"
     }
    }
   ]
  }, 
  "keywords": [
   "piotr sobanski", 
   "adwokat", 
   "adwokatura", 
   "polscy adwokaci"
  ], 
  "publication_date": "2021-07-19", 
  "creators": [
   {
    "name": "Piotr Soba\u0144ski"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.5114864", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as